Standarder ger leverantörsoberoende. Detta är viktigt för att inte bli beroende av enbart en leverantör. Den nya ASNU standarden ger kompatibilitet mellan noder från olika tillverkare.

More info

Belysning skall inte bara bedömas utgående från sin funktion utan även sitt estetiska värde i den miljö den skall användas. Både ljusets distribution, färg och armaturens utseende spelar in.

Mer information

Säkerhetsystem med avkänning av människor, fordon. Övervakning och sensorer, IR och värmesensorer.

Mer information

Belysning skall inte bara bedömas utgående från sin funktion utan även sitt estetiska värde i den miljö den skall användas. Både ljusets distribution, färg och armaturens utseende spelar in.

Mer information
Back to top