ASNU

Standarder ger leverantörsoberoende. Detta är viktigt för att inte bli beroende av enbart en leverantör. Den nya ASNU standarden ger kompatibilitet mellan noder från olika tillverkare.

 

 

 

TIDIGARE SYSTEM

Innan TALQ hade alla bara proprietära lösningar. Hela vägen från noden på armaturen till mjukvaran i datorn (CMS) var kopplat till en och samma leverantör.

 

 

SYSTEM EFTER TALQ

TALQ för ett steg i rätt riktning. TALQ är en mjukvara i form av en brygga som sitter i en server/moln. TALQ tar bort inlåsningseffekten på CMS.

Kommunikationen mellan armaturerna är fortfarande proprietära, fram till TALQ bryggan. Att det är proprietärt mellan armaturerna fortsätter att ge inlåsningseffekter.

 

 

SYFTE MED PROJEKTET ANSU

 • Syftet med projektet är att skapa en öppen standard för kommunikation mellan olika tillverkares noder/armaturer.
 • För projektet har man valt att testa med rörelsesensorer.
 • Projekt skapat tillsammans med 7 kunder. 6 kommuner och en myndighet.

 

 thumb bild 3

 

TEKNISK LÖSNING

 • Vald kommunikationsstrategi är 6LowPAN.
 • Det är en lågeffektsradio med IP V6 som bas. Samma som skapats för att ersätta IP V4. Klarar adressera 10^36 enheter. Skapar framtidens IoT.
 • 100-800 m räckvidd.
 • Hög säkerhet på kommunikation.
 • Mycket vanlig, 6LowPAN används som underliggande överföringsteknologi i stor utsträckning i många olika IoT system, mycket vältestad teknik.

 

 

 

MÅL

Genom att skapa en öppen standard för kommunikation mellan olika tillverkares noder eliminerar man inlåsningseffekter och löser problem vid blandade anläggningar med noder från olika tillverkare.

 

GRUPPER

Vid fall som i bilden nedan med två gator med var sitt system läggs en gruppindelning in så de inte påverkar varandra trots närhet.

Det är med det nya systemet inget problem att ha 5 armaturer från 5 olika tillverkare, som på bilden.

 bild 6

 

PARAMETRAR

 • För full flexibilitet finns ett antal parametrar att sätta:
 • Antal armaturer framför/bakom den armatur som detekterar rörelse som också skall tändas upp är flexibelt beroende på lokalt behov.
 • Effektnivåer vid detektion/ej detektion.
 • Tid som armatur skall lysa efter detektering.
 • Ramptider som det tar för armatur att tända upp/släcka ner.
 • Säkerhetsnycklar.
 • Gruppindelning, även om armaturerna är inom räckhåll tänds de inte på närliggande vägar om de inte hör till samma grupp.

 

INSTALLATION

Bild från Haninge.

Back to top